I vår portofølje siden 2010 – Komprimissløst og entusiastisk. De tyske inginørene har lagt sjelen i sine produkter, og vi kan med stor sikkerhet si at de har lykkes.